Umeå Guideförening ordnar regelbundet fortbildning för sina medlemmar, ett krav för  att guiderna skall få behålla sin auktorisation. Den 20/3 gav Emmy Eriksson, Umeå  Kultur tolv vetgiriga turistguider en grundlig genomgång av Väven. Två tredjedelar av totalt 24.000 kvadratmeter kommer kommunen att hyra av Väven AB, ett aktiebolag  ägt av Umeå kommun och Balticgruppen. Arkitekter är Snöhetta (känt för Oslo  operahus och biblioteket i Alexandria) som designat husets yttre med sex entréer och White Arkitekter som står för det inre. Byggnaden är inspirerad av björkar, fasaden av  glas. Man har arbetat parallellt med byggnadsprocess och verksamhet med åtta  arbetsgrupper i demokratiskt medskapande med Maria Olsson, Whites arkitekt.  Biblioteket kommer att vara på tre plan, uppställningen av de 300.000 böckerna  ändras för att bli mer tematiskt och det stora bokmagasinet kommer att bli publikt.  Två filmsalar med 60 respektive 130 platser, kallade Tystnad och Tagning gör att  Folkets bio kommer att få plats. En rejäl scen, black box för 400 åskådare kan ta emot stora produktioner. Huset är indelat i kvarter med teman som konstnärligt kluster med konstpedagogiskt labb och det kvinnohistoriska museet. De uppvärmda terrasserna  kommer att vara tillgängliga hela dygnet hela året. Invigning sker den 21 november  vilket också är starten på den åttonde och sista samiska årstiden under kulturhuvudstadssåret. Väven är ett nytt landmärke att införliva i Umeguidernas guidade turer.

studiebesk mars2014 Studiebesk mars 2014 2