Styrelsen Ume guidefrening juni2014 1

Umeå Guideförening bildades 1973 och är en av landets äldsta. Föreningen är medlem i Sveriges Guideförbund – SveGuide. Medlem i Umeå Guideförening blir den som gått föreningens utbildning och därefter auktoriserats som guide enligt SveGuides bestämmelser.

Ovan ser ni några medlemmar ur styrelsen, 2014

sveguide