umeå

Umeå, som ofta kallas Björkarnas stad, ligger vid Umeälven ca 15 km från havet. Staden grundades 1622 av Gustav II Adolf och växte till en början mycket sakta.

I början av 1700-talet plundrades och brändes Umeå flera gånger av ryska trupper. Under kriget 1808-1809 drabbades Umeå återigen av ryssarna. Staden ockuperades under krigets sista månader och slag utkämpades både norr och söder om Umeå.

En ny motgång inträffade vid midsommartid 1888 då större delen av staden förstördes av en förödande brand. Av 3 000 stadsbor blev 2 300 hemlösa. Efter branden beslutades att gatorna skulle vara raka och inte för trånga och att björkar skulle planteras som brandskydd längs alla gator.

Som en av de första städerna i Sverige fick Umeå elektrisk gatubelysning 1892 och 1896 invigdes järnvägen av Oskar II. Den lilla staden började sakta växa. I början av 1900-talet förlades två regementen till Umeå och ett nytt sjukhus stod klart. Utvecklingen fortsatte, 1965 när Umeå Universitet invigdes hade staden ca 50 000 invånare. Umeå har sedan dess varit en av Sveriges snabbast växande städer, och vid årsskiftet 2017/2018 hade Umeå 125 080 invånare.