Fortbildning om Röbäcks historia

Fjorton auktoriserade turistguider från Umeå Guideförening fick innehållsrik och mycket kunnig fortbildning av en verklig expert på Röbäcks historia, Lennart Forsberg.

Vi lärde oss om den stora jordbävningen år 7478 före Kristus, inlandsisens avsmältning, utdikningar av slätten och fornlämningar. Vi tittade på de historiska platser, som hembygdsföreningen utmärkt med informativa skyltar. Det var Röbäcks källa, som sågs redan av Urban Hjärne som hälsobrunn på 1600 talet. Många av byns invånare hade blivit över 100 år vilket tillskrevs det järnhaltiga hälsosamma vattnet. Vi såg även stenbroar av olika ålder.

Kustlandsvägen, den gamla Norrstigen mellan Stockholm och Torneå gick genom byn. Vägen fungerade mest vintertid då det var snabbare och lättare att under sommaren utnyttja vattenvägar. Stenhuggarängen, minnesmonument över stenhuggarna i Röbäck, var nästa stopp, byn har en lång stenhuggartradition. Vi kan idag beundra Röbäckstenhuggarnas skicklighet bl a på socklarna på f d VK huset och fd posthuset på Rådhusesplanaden (numera Länsförsäkringar) samt på Mimerskolan. Därefter besökte vi krigsgravarna från kriget 1808-1809. Mer än 570 finska och svenska soldater dog på krigssjukhuset i Röbäck. Det kompletterade krigssjukhuset i kyrkstugorna på Backen. Över 1.200 skadade och sjuka intogs Röbäck och dödligheten var stor i framför allt i dysenteri. Enligt reglemente skulle gravarna vara 1,8 meter men oftast blev det bara 0,5 meter djupa på grund av tjäle och stort behov. Röbäcksborna klagade hos landshövding P A Stromberg och begärde kalk att strö över gravarna och de upptinade likdelarna.

Lennart Forsberg berättade också om kvarnarna i Röbäcken och linodlingen. På galgbacken i Röbäck gjordes den sista avrättningen i Västerbotten den 24 augusti 1853 efter det s.k. Hössjömordet. Skarprättaren hette Jakob Gyll.

Umeå Guideförening kommer att erbjuda kostnadsfria cykelguidningar jämna veckor med tema historia till Röbäck och udda veckor med tema konst till universitets och sjukhusområdet med start den11 juni.

Birgitta Bäckström, sekreterare, Umeå Guideförening