Skip to main content

En vandring genom 400 år

Temat för stadsvandringarna i juli och augusti på torsdagar och lördagar är Umeås 400-åriga historia. Vandringarna utgår från Vasaplan utanför huvudentrén till Folkets Hus. De tar ca 1 1/2 timme och startar 16.00. Dropin och gratis för deltagarna.

Ny stadsvandring – Västra kyrkogården

På Västra kyrkogården ligger många kända umebor begravda. Guiden berättar om dem och deras plats i Umeås historia.

Var ligger Lars Widding begravd och kan det gå mode i gravstenar? Främst är denna vandring ett annorlunda sätt att få veta mer om Umeås historia.

Turen tar drygt en timme.

Ny stadsvandring, ”Pigavandring”

Här kommer fler tips på trevliga vandringar i Umeå!
Det är vår ”egen” duktiga Eva Sigurdh som håller i dessa guidningar.
Litterär vandring ”Piganvandring” en del av Lars Widdings bok ”Pigan och härligheten”
Tid: Lördag 13 juni kl. 13:00 – 14:30
Lokal/sal: Gamla Stadsbiblioteket, Utanför Stadsbiblioteket entré
Adress: Rådhusesplanaden 6A, 90178, UMEÅ
Efter fjolårets populära piganvandringar får ni nu möjlighet att följa med i Widdings Umeå!
ABF tillsammans med Umeå Guideförening anordnar “Vandring i pigan Ida Kristinas Umeå med utgångspunkt från Widdings roman Pigan och härligheten.”
Vandringen är kostnadsfri och pågår i ca 1,5 timme
Samling utanför gamla Stadsbiblioteket/Rådhusesplanaden
Inställt vid regn!
Litterär guide: Eva Sigurdh
Välkomna
OBS! om ni inte har möjlighet att följa med nu på lördag så finns
en ny chans den Onsdag 17 juni
18:30 – 20:00. Startplats, samma som ovan.
I93dh60tmWB__nD5hoGP

 

Guidning Öst på stan

Här kommer ett tips om en annorlunda guidning öst på stan
Det är duktiga Lassi som tar med dig en tur öst på stan.

Stadsvandring – Östra Umeå
Tid: Torsdag 11 juni
18:30 – 20:00
Lokal/sal: Döbelns park, Storgatan

Huvuddelen av Moritzska Gården är fejk – hur då? Var låg Kronobränneriet? Var, när och varför väntade 2000 umebor på Landshövdingen Midsommardagen? Vad gjorde man i fabriken i hörnan Pilgatan/Skolgatan. Sjukhusgatan öst på stan – sjukt va? Björklöven och Rosendal – hur hänger det ihop? Poeten Lars Lundqvist hade tuffande tåg utanför fönstret, sant? Hopp på 42 m, var? Huset som satte fart på universitets drömmarna, allt detta och mycket mer om Du hänger med Lassi på en promenad från Döbelns park.

Följ med på en spännande vandring i Umeå!
Samling i Döbelns park. Vandringen är ca 1,5 timmes promenad i lagom tempo och är kostnadsfri!

Vid regn ställs vandringen in.

Varmt välkomna!

Arr: ABF Umeå

International guide Day

City tour in central Umeå!

During the International Guide Day Saturday, 2/21 invites Umeå Guide Association in the city walk in central Umeå. We start from the Umeå Tourist Office, Renmarkstorget, at. 14:00. City walk takes about 45-60 minutes. The event is free of charge. Welcome!

Internationella Guidedagen

Stadsvandring i centrala Umeå!

Under den Internationella guidedagen lördag 21/2 bjuder Umeå Guideförening in till stadsvandring i centrala Umeå. Vi utgår från Umeå Turistbyrå,
Renmarkstorget, kl. 14:00. Stadsvandringen tar cirka 45-60 minuter. Arrangemanget är kostnadsfritt. Välkomna!

Lecture about art on Campus

Umeå Guide Association attended the 3/6 in a training with the museum curator and arts administrator Brita Täljedal. It was a very interesting and rewarding walking tour. Guide Association received a copy of a new book, art walk at Umeå University.

The idea is that the guides be awaken interest for further discoveries and experiences and introduce Umeå residents to some of the artifacts found around the University and Norrland’s University Hospital (NUS). The artworks purchased by National Public and Academic houses, it is not Umeå University will bear the cost.

We started at the fountain ”Gamble” by Mats Olofgörs on campus square, designed for precisely this location. Water flows after a stainless steel central column, in winter becomes a fountain sculpture illuminated artwork. Of the forms of Karl Johan mushrooms and a toarulle Eva Lövdal made ​​a nice little sculpture of brushed aluminum depicting the mathematical concept of Pi.

”Northern Lights” from 1970 is Ernst Nordin’s greatest works. Now, as 80-year-old, he has engraved our new coins coming on the market in the future. Vägstaketet ”Snökontinenter” at the hospital by Eva Marklund is 150 meters long and depicts snöformationer the world’s highest mountain peaks and Kebnekaise. Lage Lindell’s 95-meter long artwork of bodies in motion around the auditoriums in the University Library in 1971, inspired by the Olympic Games in Mexico in 1968. It is regarded as one of Sweden’s foremost public art works and called ”Artwork with no name”.

”Mirror Digital Clock” by Albin Karlsson in the university library with digital indicators that seem to float freely in the ceiling has been with computer mechanics proved right time since the advent of 2007.

Bicycle tours with the theme of art and culture to the campus starting June 16 from Green Fire / Railway Station at 18.00 and returns odd Wednesdays. Umeå Guide Association says welcome to an interesting bike tours!

Birgitta Bäckström, secretary Umeå Guide Association

Föreläsning om Konsten på Campus

Umeå Guideförening deltog den 3/6 i en fortbildning med museiintendent samt konsthandläggare Brita Täljedal. Det var en mycket intressant och givande rundvandring.Guideföreningen fick ett exemplar av en helt ny bok, konstvandring på Umeå universitetet.

Tanken är att guiderna skall kunna väcka intresse för fortsatta upptäckter och upplevelser och introducera umebor till några av alla konstverk som finns runt universitetet och Norrlands Universitetssjukhus (NUS). Konstverken köps in av statens konstråd samt Akademiska hus, det är inte Umeå Universitet som står för kostnaden.

Vi startade vid fontänen ”Vågspel” av Mats Olofgörs på campustorget, gjord för just den här platsen. Vatten rinner efter en rostfri mittpelare, på vintern blir fontänskulpturen ett upplyst konstverk. Av formerna av en Karl Johan svamp och en toarulle har Eva Lövdal gjort en fin liten skulptur i borstad aluminium föreställande det matematiska begreppet Pi.

”Norra skenet” från 1970 är Ernst Nordins största verk. Nu, som 80-åring, har han graverat våra nya mynt som kommer ut på marknaden framöver. Vägstaketet ”Snökontinenter” vid lasarettet av Eva Marklund är 150 meter lång och föreställer snöformationer på världens högsta bergstoppar och Kebnekaise. Lage Lindells 95 meter långa konstverk av kroppar i rörelse runt hörsalarna i universitetsbiblioteket från 1971 är inspirerat av OS i Mexiko 1968. Det anses som ett av Sveriges främsta offentliga konstverk och heter ”Konstverk utan namn”.

”Mirror Digital Clock” av Albin Karlsson i universitetsbiblioteket med digitala visare som tycks sväva fritt i taket har med datorstyrd mekanik visat rätt tid sedan tillkomsten 2007.

Cykelguidningar med temat konst och kultur till universitetsområdet startar den 16 juni från Grön Eld/Järnvägstorget kl 18.00 och återkommer udda onsdagar. Umeå Guideförening säger välkommen till en intressant cykelguidning!

Birgitta Bäckström, sekreterare Umeå Guideförening