Umeå Guideförening har beviljats stöd från svensk-finska kulturfonden för projektet ”Umeås och Vasas gemensamma historia”. I april åker 10 guider från Umeå Guideförening till Vasa för studier i ämnet. I höst anordnas stadsvandringar i Umeå med nämnda tema.