Bild på Christina Hammarström.Intervju med ordförande, Christina Hammarström om samarbetet mellan föreningen och Leia Vision AB.

 
 
Varför har Umeå Guideförening valt att samarbeta med ett socialt företag?


Umeå Guideförening vill samarbeta med sociala företag för att skapa en mer hållbar, inkluderande och dynamisk stad. Att stötta lokala företag med fokus på sociala frågor och miljövänlighet ligger i linje med föreningens värderingar om hållbarhet. Föreningen vill bidra till att skapa en bättre framtid för alla i Umeå, och sociala företag ger ofta möjligheter till sysselsättning och integration för personer som står utanför arbetsmarknaden. Att samarbeta med sociala företag visar att föreningen värdesätter mångfald och inkludering, och vill representera alla delar av Umeås befolkning. Föreningens guider vill kunna berätta om Umeå med stolthet och lyfta fram alla stadens positiva sidor, inklusive deras engagemang i sociala frågor.

Vilka fördelar har detta gett föreningen?


Leia tar hand om vår hemsida, vilket innebär att vi får effektiv hjälp med en stor del av vår digitala marknadsföring. Tack vare det smidiga bokningssystem de har skapat åt oss kan vi enkelt leverera en väl förberedd guide till varje gratis stadsvandring. Detta effektiviserar vår process och garanterar en positiv upplevelse för deltagarna på våra stadsvandringar.

https://www.leiavision.se/