Våren 2013 examinerades nya guider i Umeå Guideförening. I dagsläget är ingen ny
utbildning inplanerad.