Fyrtioårig tradition, Umeå Guideförening värdar för Vasa-Korsholms guider.

Andra adventshelgen besökte nitton guider från Vasa-Korsholm Umeå Guideförening. Vi har träffats vartannat år ända sedan Umeå Guideförening bildades 1973. Dock är det fem år sedan de sist besökte Umeå Guideförening då färjan ställdes in just de dagar som planerats i fjol. Konstnärligt campus, särskilt Designhögskolan, visades av en av de studerande vid den pågående guideutbildningen, prefekt vid Designhögskolan Tapio Alakörkkö. De fjorton guidestuderande deltog också vid visning av och kaffe på Residenset i närvaro av landshövding Magdalena Andersson. Därefter vidtog besök på Gammlia julmarknad och traditionell julfest på kulturcafe Pilgatan. Innan gästerna guidades i buss runt nya Umeå till färjan av auktoriserade guiden Eva Sigurdh informerades de på turistbyrån om kulturhuvudstadåret av två andra auktoriserade guider, också de styrelseledamöter i Umeå Guideförening, Kaarina Honkanen och Valter Linghult. Om två år åker Umeå Guideförening
till Vasa med nya färjan.

Birgitta Bäckström, sekreterare Umeå Guideförening