Umeå Guideförening och Vasa-Korsholms guider har under många år besökt
varandra vartannat år. Nu är det fem år sedan senaste vasaguidebesöket i Umeå då fjolårets planering gick om intet för att färjan inte gick. Nitton finska kollegor väntas helgen 7-9/12.
I planeringen ingår studiebesök vid konstnärligt campus tillsammans
med den pågående guidekursen, rundvandring och kaffe på residenset liksom
Gammlia julmarknad och julfest på kulturcafe Pilgatan. Innan färjan går tillbaka
på söndagen får våra gäster information om kulturhuvudstad 2014 och en guidad
busstur. Om två år åker vi på svarsvisit till Vasa. Umeå guideförening har nu tolv
aktiva medlemmar, då torde vi vara dubbelt så många auktoriserade guider

Birgitta Bäckström, sekreterare Umeå Guideförening