Den 6:e  juni lade ett kryssningsfartyg från Skottland till i Holmsund. Fem guider från föreningen guidade 350 förväntansfulla gäster till  Gamlia och Umeå centrum, Skulpturparken med Arboretum, Olofsfors och Älgens Hus. I det vackra vädret visade sig Västerbotten från sin vackraste sida. Blågula flaggor hälsade besökarna välkommen. Nöjda gäster kunde på eftermiddagen återvända till skeppet för fortsatt färd norrut.

På pingstdagen gjordes studiebesök i Nybyggarmuseet i Pengsjö, Motormuseet i Vännäs, de båda kyrkorna i Vännäs och Vännäsby med avslutning på Slöjdarnas Hus. Detta är ett led i den fortbildning vi guider kontinuerligt genomgår. Studiebesöken var intressanta och givande. De deltagande var mycket nöjda med dagen.

Föreningen har utformat en egen folder, som ska spridas till sponsorer och företag i Umeå. Alla guider har fått en för att kunna lämna till intresserade.